Výsledky Earnia za květen 2023

Tomáš Hucík

Kryptoměny se od mého posledního komentáře strukturálně nezměnily (spíše ještě více než jindy jsme pocítili nízkou likviditu). Trhy (až na pár výjimek) během května citelně zlenivěly a ani výraznější ekonomické reporty během hlavních obchodních seancí (EU, U.S.) je nedokázaly více rozpohybovat. V druhé polovině měsíce se navíc hlavní pohyby odehrávaly převážně v asijské seanci, kdy je většina z našich krajanů již ve fázi hlubokého spánku. V takových trzích je třeba být mnohem opatrnější než jindy a zbytečně nepřeobchodovávat.

Abychom se lépe adaptovali na výše zmíněné podmínky, naše strategie prošly mírným "face-liftem", přetrénovali jsme většinu strategií tak, aby se dokázaly lépe vypořádat s aktuální volatilitou a zbytečně nepřeobchodovávaly. Zohlednili jsme také skladbu našeho obchodovaného universa, vyřadili jsme některé tituly, jiné přidali.

Také jsme začali forward-testovat novou generaci "bionických" strategií, které fungují z 10 % na vstupu od člověka (na začátku je kvalitativní/expertní vstup), zbylých 90 % je pak plně automatizováno a zcela v režii algoritmu. Tento přístup nám zvyšuje kvalitu obchodu a přesnost vstupu a ponechává všechny zbylé výhody plné automatizace. Podívejte se například na tento short obchod na BNBUSDT:

Rovnovážná struktura ceny BTCUSDT

Rovnovážná struktura ceny BTCUSDT

Náš "bionický" přístup vypadá opravdu velmi slibně a jsme sami zvědaví, do jaké míry se nám jej podaří vytěžit.

Díky obezřetnosti, důrazu na přesnost a pedantnímu řízení rizika se nám podařilo i v relativně nepříznívém období doručit pěkné zhodnocení převyšující +3 %.