Výsledky Earnia za červen 2023

Tomáš Hucík

Uzavřeli jsme druhý kvartál roku a Bitcoin (i přes pesimistický sentiment z loňska) útočí na silné roční resistence vytvořené v letech 2021 a 2022, přičemž po cestě vytváří pěknou strukturu trendového kanálu se zdravými korekcemi. Za poslední měsíce také výrazně roste tržní dominance Bitcoinu.  

Cenová akce jasně naznačuje chuť jít nahoru, ale pokud se tak má stát, musíme prvně překonat již zmíněnou silnou horizontální resitenci a to pravděpodobně vezme ještě nějaký ten čas. Nedivil bych se, kdyby Bitcoin začal výrazněji růst ke konci roku, kdy má být schváleno první spotové Bitcoinové ETF a následně v dubnu 2024 má přijít další halving.

Dlouhodobý logaritmický graf indexu BTCUSD

Dlouhodobý logaritmický graf indexu BTCUSD

První důležitou změnou v portfoliu bylo zvýšení adaptability, tedy schopnosti rychle se přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám (např. situace kdy silný trendový pohyb náhle přejde do dlouhodobější konsolidace, a opačně).  

Druhou změnou byla alokace prostředků do strategií v portfoliu - utlumili jsme strategie, které těží z dlouhodobých směrových pohybů a naopak jsme upřednostnili hbité strategie s krátkou dobou držení pozice.  

Třetí změnou bylo zařazení semiautomatických bionických strategií, o kterých jsme mluvili minulý měsíc.  

V posledních měsících také usilovně pracujeme na sběru a čištění alternativních krypto dat (tj. ne-cenových dat), které v reálném čase ukládáme do dedikované databáze, a které budou podkladem pro rozsáhlý výzkum a pro novou generaci strategií postavených na jiných principech. V příštích týdnech plánujeme testovat, zda nám tato data nezlepší současné strategie. Slibujeme si například lepší a přesnější časování obchodu (vstupů i výstupů) a s tím spojenou redukci rizika.  

No a jaký byl výsledek? V červnu jsme dosáhli na celkové zhodnocení 7,47%.