Vše o licenci Virtual Asset Services Provider (VASP) a procesu žádosti

Jiří Makovský

Virtual Asset Service Provider (VASP) je deštníkový termín, který zastřešuje licence týkající se průmyslu kryptoměn po celém světě. S licencí pracuje například Belgie, Irská republika či Řecko. Právě o řeckou licenci je největší zájem. A tak se na ni podíváme!

V rámci Evropské unie operuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Zjednodušeně si úřad představte jako Organizaci spojených národů, kde ale delegáty neposílá stát, ale národní banka či pod ní spadající komise pro trhy.

Řecko má zástupce z Řecké komise pro cenný trh (HCMC). Jejím úkolem je, obdobně jako naší České národní banky, kontrolovat prostředí na trzích a kapitálové transakce. Tento úřad s požehnáním ESMA provozuje svoji vlastní v Řecku vydávanou licenci VASP, která je pasportizovaná po celé Evropě.

Regulace kryptoměn v Řecku – můžeme ji mít za vzor? Jaké rejstříky provozují?

Rada Řecké komise pro cenný trh se jednoznačně shodla na rozhodnutí 5/898/3.12.2020, které zavádi dvojici registrů pro firmy operující na trhu kryptoměn.

Rejstřík poskytovatelů depozitních peněženek: Požádat o povolení a zápis musí ti, kteří chtějí kterýmkoliv způsobem nakládat s kryptoaktivy třetí strany. Například spravovat peněženky na platformě poskytovatele.

Registr poskytovatelů směnárenských služeb mezi virtuální měny a fiat měny: O vklad do rejstříku požádá firma, která chce nabízet směnárenské služby. Jak mezi kryptoměnami, tak i mezi kryptoměnou a tradiční měnou.

Obě povolení se sebou souvisí. Dokonce spolu sdílí požadavky kladené na společnosti či poplatky za zápis. Mnoho služeb potřebuje pro fungování obě dvě. Proto se i nadálebudeme věnovat oběma.

Jaké jsou požadavky pro poskytnutí licence?

Požadavky jsou, jak už to tak u obdobných povolení bývá, vysoké. Například při žádosti o CASP si musíte připravit nejen hodně informací, ale i pevné nervy. 

HCMC má pro řecký VASP dvojici rozdílných podmínek. Podle toho, jestli je žadatel fyzická nebo právnická osoba. V rámci textu se podíváme na požadavky, které musí splňovat společnosti.

Jaké jsou podmínky pro poskytnutí firemní licence

Řecká komise pro cenné papíry a trh provede detailní analýzu žadatele. Jaké informace přitom potřebuje? A co bude kontrolovat?

1) Veškeré veřejné znalosti ohledně společnosti

HCMC se jako první zaměří na to, jestli žadatel nemá nepřijatelně negativní pověst, a zdali je registrovaný na úřadu pro správu právnických osob ve státě, kde sídlí.

Společnost musí poskytnout své sídlo, výpis z rejstříku a zakladatelskou listinu, Dále taktéž informace a kontakty na management. Reprezentant firmy – zpravidla CEO – musí poskytnout kopii občanského průkazu, pasu a své číslo daňového poplatníka. Úřad nenechává nic náhodě.

Stejné informace jako CEO jsou povinni poskytnout všichni akcionáři s podílem nad 10 %. Pokud má firma beneficienta, čeká ho stejný proces.

2) Aktuální výpis z trestního rejstříku zakladatelů, vyššího managementu, akcionářů a beneficienta

Bezúhonnost lidí, kteří firmu řídí, je povinná.

3) Informace o vlastnících společnosti a rozhodovací struktuře

Žadatel musí uvést své akcionáře a jak velký podíl mají. Dále investice – do čeho jsou a v jaké výši.

4) Členství v jakémkoliv konglomerátu

Pokud je firma součástí struktury, ve které nad ní má moc jiná společnost, musí to žadatel uvést.

5) Detailní popis zamýšlených služeb

HCMC požaduje hloubkový popis produktů, které chce firma po své registraci uvést na trh. Popis se týká nejen platformy, ale i dílčích služeb v jejím rámci. Taktéž se musí uvést data, kdy společnost plánuje spuštění jednotlivých produktů. 

6) Byznysový plán žadatele

Například:

  • obchodní cíle
  • původ a typ zákazníků
  • zaměstnanci
  • problémy s řízením společnosti
  • přiměřenost finančních a jiných zdrojů
  • informace o objemu a hodnotě transakcí
  • souhrn výše hlavních příjmů a výdajů

Úřad si dává obzvlášť záležet na tom, jestli je firma stabilní a nehrozí jí krach či jiné bezprostřední nebezpečí.

7) Organizační struktura

Jaké je rozdělení společnosti a také to, jestli probíhá outsourcování některých konkrétních úkolů třetím stranám. Třeba, jestli si společnost dělá marketing sama, nebo má smluvního agenturního partnera. 

8) Bezpečností úroveň počítačových struktur

Zajímavé je, že komise bere velmi vážně IT bezpečnost společnosti. Je to zřejmě reakce na rozšířený zločin v kryptoměnovém průmyslu.

9) Interní kontrolní systém, plánovaná firemní politika pro zamezení praní špinavých peněz

Každý žadatel musí přesně určit, jak bude bojovat v souladu s řeckými zákony proti praní špinavých peněz.

10) Vyhodnocení rizik spojených s praním špinavých peněz a financováním terorismu

V souladu s řeckou legislativou je třeba taktéž předložit analýzu, která hodnotí rizika toho, že služba bude využívaná k nekalým praktikám.

11) Prohlášení

Žadatel odevzdá legálně závazné prohlášení o tom, že jím poskytnuté informace odpovídají realitě.

Kromě veškerých výše uvedených podmínek musí být společnost připravená na to, že si HCMC vyžádá další. Jak už bylo zmíněno, komise nic neponechává v náhodě. 

Mohlo by vás zajímat: Přečtěte si článek s těmi nejdůležitějšími informacemi o investicích. 

Další zásadní informace o procesu zápisu do rejstříků VASP

Nakonec si projdeme další detaily, které vychází z řeckého zákona 5/898/3.12.2020 o poskytovatelích krypto-služeb.

Odpověď HCMC musí přijít do dvou měsíců. A to od chvíle, kdy bude žádost přijata bez dalších otázek.

Registr správců peněženek i jiných platforem je veřejně přístupný na webu komise.

Poplatek za žádost o zapsání do rejstříku je 1500 eur. Každý rok společnost platí udržovací sumu 1000 eur.

Regulace kryptoměn patří mezi nejzásadnější problémy, se kterými se musí naše komunita vypořádat. Pokud vás téma zajímá, přečtěte si další naše články například ten o evropské regulaci MiCA