Co je to stagflace? Aneb když se spojí stagnace a inflace

Michal Hladký

Stagflace je ekonomický jev, v němž se spojují ekonomická stagnace a inflace. Tento termín byl poprvé použit ve druhé polovině minulého století v období, kdy mnoho zemí včetně Velké Británie či USA zasáhla vysoká inflace a spolu s ní i nízký hospodářský růst.

Stagflace znamená, že ekonomika se nepohybuje vpřed a roste pomaleji, než se očekávalo a někdy dokonce i klesá. Toto může být způsobeno různými faktory, jako jsou vysoké úrokové sazby, nedostatečná poptávka po zboží a službách, nízká produktivita nebo nedostatek investic do infrastruktury a technologií.

Inflace na druhé straně znamená růst cen zboží a služeb, což vede k poklesu kupní síly peněz. Inflace může být způsobena různými faktory, jako jsou zvýšení mezd, zvýšení nákladů na suroviny a energie, nebo expanzivní měnová politika.

O tom, co je to inflace jsme na našem blogu psali také. Článek se základními informacemi si můžete přečíst zde.

Jak vzniká stagflace?

Faktorů, které mohou stagflaci zapříčinit existuje několik. Mohou mezi ně patřit například:

 • Vysoké ceny ropy
  • Jestliže se zvýší ceny ropy, může to způsobit zvýšení nákladů na výrobu a dopravu, což může vést k inflaci. Zároveň může vysoká cena ropy snížit poptávku po výrobcích a způsobit tak stagnaci.
 • Omezení nabídky
  • Když dojde k omezení nabídky na trhu, může dojít také k růstu cen a zároveň ke snížení produkce. To může mít za následek jak inflaci, tak ekonomickou stagnaci.
 • Zvyšování mezd
  • Pokud dojde k prudkému zvyšování mezd, může to způsobit zvýšení nákladů na výrobu a služby, což bude mít za následek inflaci. Zároveň zvýšení mezd může zapříčinit snížení zisků firem a tím omezit také investice, což může vést ke stagnaci
 • Zvyšování daní
  • V momentě kdy dojde ke zvýšení daní, může dojít ke snížení kupní síly obyvatelstva a poptávky po zboží a službách, což může vest ke stagnaci.
 • Nízká produktivita
  • Pokud produktivita pracovních sil v ekonomice stagnuje nebo klesá, může to vést k nižšímu růstu ekonomiky. Zároveň však může docházet k tomu, že centrální banka tiskne stále více peněz, čímž dochází ke zvyšování cen výrobků a služeb. Tento jev je také znám jako stagnace s inflačními tlaky.