Výsledky Earnia za únor 2024

Tomáš Hucík

Únor je druhým měsícem, kdy bitcoinový trh ovlivňují ETF (zkratka pro Exchange-traded funds) na spotový bitcoin. Jedná se o investiční nástroje, fondy obchodované na regulovaných burzách cenných papírů, které mají jako podkladové aktivum spotový bitcoin. Tyto ETF fondy nakupují bitcoin a účastníci trhu si můžou koupit podíly na těchto fondech, místo toho, aby museli kupovat přímo bitcoin.

Možnost investovat do těchto fondů je právě zajímavá zejména pro velké banky, velké finanční instituce, hedgové fondy a podobně. Tedy pro entity, které chtějí být exponované vůči bitcoinu, ale vyhledávají regulované prostředí a nechtějí řešit jeho bezpečnost, peněženky a podobně.

A právě poptávka po bitcoinu ze strany institucí byla to, co hnalo cenu bitcoinu nahoru.

Ihned po schválení sice docházelo k výprodejům ze strany Grayscale Bitcoin Trust, který přešel z právní formy uzavřeného trustu do otevřeného ETF fondu, a někteří jeho účastníci se rozhodli realizovat zisk, ale nákupy ze strany zbylých 9 ETF fondů časem tyto výprodeje výrazně předčily.

V únoru se tak na trhu zformoval výrazně stoupající trend, kdy období růstu střídaly jenom krátké akumulace. Skoro jako by se bitcoin jenom nachvíli nadechoval k novému běhu směrem nahoru. Tyto akumulace jdou vesměs do strany a jakákoliv korekce je ihned vykoupená.

Modrou čárou můžete vidět zvýrazněné úrovně růstu a akumulace. Bleděmodře zase krátká korekce, která byla rychle „vstřebána“. Zdroj: tradingview.com

Jak se situace na trhu odrazila na našem portfoliu?

Protože na trhu došlo po schválení ETF na bitcoin krátkodobému přepadu, naše růstové algoritmické strategie byly ještě v lednu vypnuté a na trhu jsme pracovali s generálními strategiemi určenými spíše do krabího trhu, čekající na případnou korekci.

V únoru už ale bylo zřejmé, že alespoň prozatím býci na trhu převládají. Příliv kapitálu do ETF nepolevoval, spíše naopak, ještě se zvyšoval.

Čekat na korekci, která nemusí přijít, se nemusí vždy vyplácet. I my jsme proto v průběhu února zapínali růstové algoritmické strategie. Tyto strategie pracují s cca 10 % našeho kapitálu v Earniu a využívají obchodní páku, díky čemuž jsme kapitálově efektivnější, neboť pro otevření obchodní pozice není potřeba tak velké množství prostředků. O to je ale důležitější přísné řízení rizika, protože obchodujete s „půjčenými“ penězi a stejně tak, jak to dokáže znásobit zisky, dokáže to znásobit i ztráty.

Zde je ukázka dvou obchodů, které hezky zobchodovali růst ceny v průběhu února.

Obchod na páre UNIUSDT Zdroj: burza Bybit, Earnio účet

Obchod na páru LINKUSDT, Zdroj: burza Bybit, Earnio účet

V únoru už bylo také spuštěno obchodování pomocí našeho semiautomatického bota na Telegramu. Funguje tak, že náš analytik dá pokyn do Telegramu k přidání symbolu do obchodování. Odtud jde příkaz do „mezivrstvy“, kde se kontroluje, jestli je symbol likvidní, jestli lze na burze obchodovat, a také se určuje velikost pozice.

Následně se automaticky vytvoří obchodní příkaz na burze, kde se pohyb zobchoduje podle přednastaveného vzorce, pokud jsou splněny zadané tržní podmínky.

Výhodou tohoto nástroje je, že urychluje práci analytiků, kteří se tak nemusí „trápit“ s manažováním obchodu samotného. To za ně dělá algoritmus samotný.

Zde například můžete vidět, jak analytik zadal příkaz k zobchodování symbolu COTIUSD a následně se obchod, po splnění přednastavených podmínek, vykonal na burze.

Zdroj: Telegram

Zdroj: Tradingview

Díky kvalitně namíchané směsi strategií si připisujeme hezký zisk 4,05 %, což je celkově 234 001 USDC. V rámci Probinex Network z toho na výnosech z Earnia vyplácíme 102 884 USDC.